Judge overturns Dutch DPA GDPR fine | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Judge overturns Dutch DPA GDPR fine

Locations

Netherlands

VoetbalTV, an online platform that broadcasts amateur football, had been fined €575,000 by the Dutch DPA for breaching GDPR rules on processed personal data. VoetbalTV appealed and on the 23th of November 2020, the District court Midden-Nederland issued a judgment on that appeal.
 
The Royal Dutch Football Association (KNVB) and Talpa Network started an initiative VoetbalTV, which is an online platform that broadcasts amateur football. Users were able to watch highlights, share those highlights or use the clips as preparation for their matches. However, the main issue was that people were filmed and therefore VoetbalTV processed personal data.

VoetbalTV based its data processing on the legitimate interest ground in article 6(1)(f) GDPR. The other option would have been to ask all data subjects involved if they were willing to consent to the data processing, but this was practically impossible for VoetbalTV.

The Dutch DPA concluded that VoetbalTV could not successfully base its processing on lawful legitimate interests and imposed a fine of €575,000.

Restrictive interpretation of article 6(1)(f) GDPR by the Dutch DPA
While the European Data Protection Board and the European Data Protection Supervisor defined legitimate interests in a more inclusive manner, the Dutch DPA did not agree. In recent years, the Dutch DPA has published guidance on how legitimate interests under the GDPR should be interpreted and in the eyes of the Dutch DPA, interests are only legitimate if they stem from a legal provision. If this is not the case then there is no legitimate interest that has to be taken into account in the balancing test.

The Dutch DPA is of the opinion that purely commercial interests can never amount to a legitimate interests within the meaning of article 6(1)(f) GDPR. With regard to the football games streaming by VoetbalTV, the Dutch DPA noted that VoetbalTV earned money by processing personal data of amateur football players. Therefore, VoetbalTV could not rely on article 6(1)(f) GDPR.

Judgment by the District court Midden-Nederland
VoetbalTV did not agree with the fine and initiated court proceedings against the Dutch DPA. The court disapproved the strict interpretation of legitimate interests by the Dutch DPA. Whether an organisation has a legitimate interest in order to process personal data should be determined through a negative test. Any interest can be legitimate as long as it is not contradictory to statutory law, so even commercial interests can be legitimate. The District court annulled the decision and the fine imposed by the Dutch DPA. As a consequence, VoetbalTV does not have to pay the €575,000 fine.

What are the consequences of this judgment?
The judgment enables organisations to process personal data on the basis of commercial interests since these are legitimate interests in the meaning of article 6(1)(f) GDPR. However, it is important to note that the following criteria have to be satisfied. First, the interest on which data processing is based, is not contradictory to statutory law. Secondly, it has to be judged whether the processing is necessary to satisfy the legitimate interest. Thirdly, a careful weighing of interests has to be performed if the interests of the data subjects do not override the interests of the controller or processor.

Please contact me should you require our advice.
 

Rechter tikt Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers in VoetbalTV-zaak

Op 23 november 2020 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de VoetbalTV-zaak. VoetbalTV is een initiatief opgestart door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en Talpa Network. Het is een online platform waarop voetbalwedstrijden van de amateurs werden gestreamd. Deze beelden konden bekeken en gedeeld worden. Doordat voetballers werden gefilmd, was er sprake van een gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het was voor VoetbalTV praktisch gezien onmogelijk om van alle voetballers toestemming te verkrijgen, waardoor de organisatie een beroep deed op de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) was van mening dat VoetbalTV de gegevensverwerking niet kon baseren op de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang en legde een boete op van €575,000.

Strikte interpretatie van het gerechtvaardigd belang door de Autoriteit Persoonsgegevens
De AP heeft richtsnoeren gepubliceerd waarin het uitlegt dat de grondslag gerechtvaardigd belang restrictief moet worden uitgelegd. Een belang is alleen gerechtvaardigd als dit belang voortvloeit uit een wettelijke bepaling of in de wet wordt aangewezen als een rechtsbelang. Volgens de AP kan een zuiver commercieel belang nooit een gerechtvaardigd belang zijn. VoetbalTV had een zuiver commercieel belang, omdat de streamingdienst persoonsgegevens te gelde maakte waardoor de verwerking niet op artikel 6(1)(f) AVG gebaseerd kon worden.

Uitspraak door de rechtbank Midden-Nederland
VoetbalTV was het niet eens met de boete en is naar de rechter gestapt. De rechtbank wees de strikte interpretatie van de AP van de hand en paste een negatieve toets toe om te kunnen beoordelen of er een gerechtvaardigd belang aanwezig was aan de zijde van VoetbalTV. Een belang kan gerechtvaardigd zijn zolang het niet strijdig is met de wet. Dat betekent dat zelfs commerciële belangen onder de AVG kunnen kwalificeren als gerechtvaardigde belangen. De rechtbank voorziet zelf in de zaak waardoor de boete komt te vervallen.

Wat zijn de gevolgen?
De uitspraak maakt het mogelijk voor organisaties om persoonsgegevens te verwerken voor commerciële doeleinden, omdat deze doeleinden binnen de reikwijdte van de grondslag gerechtvaardigd belang vallen. Het is belangrijk vast te stellen of het belang waarop een organisatie zich beroept niet in strijd is met de wet. Vervolgens moet een noodzakelijkheidstoets en belangenafweging worden uitgevoerd. De verwerking moet noodzakelijk zijn met het oog op het ingeroepen belang. Ten slotte moet er een belangenafweging plaatsvinden tussen de belangen van de betrokkenen en het belang van de organisatie.

Mocht u vragen hebben neem dan contact met mij  op
 

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE