Roszczenia Związane z Płodem | Fieldfisher
Skip to main content

Roszczenia Związane z Płodem (Niepoinformowanie o Wrodzonych Wadach Dziecka)

Czasami rodzice nie są poinformowani, że ich dziecko urodzi się z określoną chorobą/wadą genetyczną. W niektórych przypadkach, jeśli zostaliby poinformowani zdecydowaliby się na przerwanie ciąży.

Contact us

Aby uzyskać bezpłatną, niezobowiązującą rozmowę telefoniczną z jednym z naszych ekspertów od zaniedbań medycznych, zadzwoń na 0800 358 3848 lub wypełnij nasz formularz.