Roszczenia o Mózgowe Porażenie Dziecięce | Fieldfisher
Skip to main content

Roszczenia o Mózgowe Porażenie Dziecięce

Nasi prawnicy specjalizują się w przeprowadzaniu roszeniach o urazy przy porodzie a w szczególności sprawy dotyczące dziecięcego porażenia mózgowego. Posiadamy wieloletnie i obszerne doświadczenie i przeprowadzamy sprawy na zasadzie "nie wygrasz, nie płacisz".

Uzyskaliśmy wielomilionowe odszkodowania dla naszych klientów z mózgowym porażeniem dziecięcym.  

Większość rodzin nie stać na bardzo drogi, ale zarazem niezbędny sprzęt medyczny oraz na leczenie mogące umożliwić dziecku z porażeniem mózgowym prowadzenie godnego życia.    Codzienne czynności i często całodobowa opieka są niezmiernie trudne dla rodziców, czasem wręcz niemożliwe bez pomocy z zewnątrz.

Większość przypadków mózgowego porażenia dziecięcego jest rezultatem przedłużającego się porodu oraz komplikacji powstałych w jego czasie.  Do głównych przyczyn porażenia mózgowego na skutek zaniedbania medycznego należą:

  • Brak prawidłowej interpretacji wydruków kardiograficznych (KTG) przez lekarza lub opóźnienie narodzin dziecka spowodowane przez niefachowa pomoc położnej.
  • Brak rozpoznania a także leczenia niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii).
  • Brak rozpoznania i leczenia żółtaczki.
  • Opóźnienie w rozpoznaniu i leczeniu poważnych chorób, takich jak zakażenia (w tym zapalenie opon mózgowych) lub niedrożność jelit.

 

Contact us

Aby uzyskać bezpłatną, niezobowiązującą rozmowę telefoniczną z jednym z naszych ekspertów od zaniedbań medycznych, zadzwoń na 0800 358 3848 lub wypełnij nasz formularz.