Entry into force of the bill regarding balancing of men/women ratio | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Entry into force of the bill regarding balancing of men/women ratio

Locations

Netherlands, United Kingdom

Read this article in Dutch

On 28 September 2021, the Senate has adopted the bill in which obligations are laid down regarding the balancing of the ratio of men to women on the management board and supervisory board of large public companies (naamloze vennootschappen; N.V.s) and private limited companies (besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; B.V.s). This law must ensure the increase in diversity of men and women in the top ranks of business, which it aims to do with two measures: (i) a growth quota for the supervisory board of listed companies and ii) the obligation to set an appropriate and ambitious target for the supervisory board, the management board and the sub-management of large companies, with the obligation to draw up a plan for this and to report on this to the Social and Economic Council of the Netherlands (Sociaal-Economische Raad).
 
The new law enters into force on 1 January 2022. For more information on how to prepare your business for the entry into force of this law, you can read our latest article on this topic here Equality and diversity within the management of N.V.s and B.V.s.


Dutch Version

Inwerkingtreding van de wet evenwichtige man-vrouw verhouding

Op 28 september 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel waarin nadere verplichtingen worden vastgelegd ten aanzien van een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote N.V.'s en B.V.'s aangenomen. Deze wet moet de diversiteit van mannen en vrouwen in de top van bedrijven vergroten en zal dat doen door middel van twee maatregelen: (i) een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen en (ii) de verplichting om een passend en ambitieus streefcijfer vast te stellen voor de raad van commissarissen, het bestuur en de subtop van grote vennootschappen, met de verplichting om hiervoor een plan op te stellen en hierover te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad.

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2022 in werking. Voor meer informatie over hoe u uw bedrijf kunt voorbereiden op de inwerkingtreding van deze wet, kunt u ons laatste artikel over dit onderwerp hier lezen Gelijkheid en diversiteit binnen het management van N.V.'s en B.V.'s.

Areas of Expertise

Employment