The foreign investments security screening mechanism has finally arrived in the Netherlands | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

The foreign investments security screening mechanism has finally arrived in the Netherlands

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch

Among other things, the conflict between Russia and Ukraine, and the power struggle over access to gas that has ensued between Russia and the West, shows the importance of screening of foreign direct investments by national governments in the European Union. On 17 May 2022, the Dutch Senate adopted the Act security screening of investments, mergers and acquisitions. To protect national security, the Act includes a test for acquisition activities that lead to the acquisition of control over or significant influence on vital providers, certain suppliers of vital providers or companies that possess sensitive technology.
 
We have previously discussed the legislative proposal and made some comments on it: The Dutch screeningmechanism for direct foreign investments. For example, it was noted that it is not sufficiently described which investments fall under the risk group and that there is uncertainty about the effectiveness of the retroactive effect of certain sanctions. Nevertheless, the Dutch Parliament adopted the Act (with some amendments) on 19 April 2022 and the Dutch Senate adopted the Act on 17 May 2022. The Act, either in whole or in part, will be in force as per a date to be established by the Minister of Economic Affairs and Climate and the Minister of Justice and Security. It remains to be seen what effects this Act will have in practice. At the request of the Dutch Parliament, the Minister shall evaluate in general the effectivity of this Act in two years.
 
If you have any questions about the impact of this Act on the transaction process of an intended merger or acquisition, please do contact Jan Schouten or Elisabeth Bulder.

Dutch
 
De veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames wordt eindelijk van kracht in Nederland
 
Onder meer het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en de strijd tussen Rusland en het Westen om de toegang tot gas die daarop volgde, onderstreepte het belang van screening van buitenlandse directe investeringen door nationale overheden in de Europese Unie. Op 17 mei 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) aangenomen. Ter bescherming van de nationale veiligheid bevat de Wet Vifo een toets voor verwervingsactiviteiten die leiden tot verkrijging van zeggenschap over of significante invloed op vitale aanbieders, bepaalde toeleveranciers van vitale aanbieders of ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie.
 
Eerder hebben wij het wetsvoorstel besproken en hier enige kanttekeningen bij geplaatst: The Dutch screeningmechanism for direct foreign investments. Zo is geconstateerd dat niet voldoende is omschreven welke investeringen onder de risicogroep vallen en dat er onduidelijkheid is over de effectiviteit van de terugwerkende kracht van bepaalde sancties. Desalniettemin heeft de Tweede Kamer op 19 april 2022 de Wet Vifo (met enkele amendementen) aangenomen en heeft de Eerste Kamer op 17 mei 2022 het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan. De Wet Vifo wordt van kracht in zijn geheel of onderdelen daarvan per een datum als wordt vastgesteld door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Justitie en Veiligheid. Het is afwachten welke effecten deze wet in de praktijk teweegbrengt. De Tweede Kamer heeft de Minister verzocht op hoofdlijnen de effectiviteit van de Wet Vifo al over twee jaar te evalueren.
 
Mocht u vragen hebben over de gevolgen van de Wet Vifo op het transactieproces van een voorgenomen fusie over overname, neem dan contact op met Jan Schouten of Elisabeth Bulder.