Dret Laboral | Fieldfisher
Skip to main content

Dret Laboral

Espanya compta amb una de les legislacions laborals més complexes d’Europa. Els nostres advocats destaquen per l'enfoc que ofereixen als clients nacionals i estrangers, enmig d’una normativa que evoluciona ràpidament a cop de canvis legislatius i sentències judicials.

Due diligence 

Anàlisi de les condicions laborals dels treballadors, anàlisi i quantificació de les inspeccions laborals i de l’impacte de qüestions contencioses en l’àrea laboral o vinculades a la Seguretat Social, compliment de la normativa (especialment de prevenció de riscos laborals) i avaluació de les assegurances per a socis i empleats.


Assessorament laboral i defensa jurídica

Contractació. Compliance i normativa interna. Extinció de les relacions laborals. Mobilitat funcional i geogràfica. Canvi de les condicions de treball. Règim disciplinari. Sistemes de compensació i retribució. Plans d’igualtat. Plans de formació. Defensa davant la jurisdicció del Social, els Tribunals Superiors de Justícia i el Tribunal Suprem, així com en els procediments seguits per la Inspecció de Treball. Arbitratges laborals.


Negociació col·lectiva

Assessorem en processos de negociació col·lectiva, tant a nivell sectorial com en la nova modalitat de convenis col·lectius d’empresa, donant suport als nostres clients en estratègies i tècniques de negociació amb sindicats i patronals en circumstàncies ordinàries o durant l’existència de conflictes, vagues i disputes col·lectives. Dissenyem estratègies per a l’obtenció de millores de la productivitat i de condicions flexibles de treball.


Reestructuracions empresarials

Processos de reestructuració, reorganització o reducció de plantilla, tant en el marc de l’activitat ordinària d’una empresa com en situacions de concurs de creditors.


Mobilitat internacional i estrangeria

Assessorament en matèria de desplaçaments internacionals de treballadors a Espanya i a països estrangers: subscripció d'acords de desplaçament, compliment de les formalitats administratives i de la normativa de seguretat social aplicable. Així mateix, també assessorem a empreses en la tramitació de permisos de residència i treball.