Nota informativa sobre el 21-F: vaga general a Catalunya | Fieldfisher
Skip to main content
Publication

Nota informativa sobre el 21-F: vaga general a Catalunya

19/2/2019
Com s’ha vingut anunciant als mitjans de comunicació, Intersindical – Confederació Sindical Catalana ha convocat una vaga per aquest 21 de febrer de 2019, de 0.00 a 24.00 hores, que va dirigida a tots els treballadors i treballadores de les Empreses amb centres de treball a Catalunya. Així mateix, estén la seva crida a certs professionals de l’àmbit públic.

De conformitat amb la informació exposada en la convocatòria del sindicat, la vaga reivindica diverses qüestions de caràcter laboral:

  • La necessitat d’incrementar el salari mínim i la pensió mínima a 1.200 euros
  • La derogació de les reformes legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social. En concret, demanen la supressió del Reial Decret Llei 5/2013 de 15 de març relatiu a l’accés a la jubilació i el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut dels Treballadors.
  • Un IPC i un índex de valoració que responguin al creixement real experimentat en els últims anys.
  • Recursos suficients perquè la Inspecció de Treball realitzi adequadament les seves funcions.
  • Igualtat de gènere en àmbit laboral i l’eliminació de la bretxa salarial.

A aquestes demandes s’uneixen qüestions de caràcter social, com són la dació en pagament, el dret a l’habitatge i una millora de les condicions per als immigrants nouvinguts.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha decretat serveis mínims que resulten d’aplicació durant la vaga convocada (veure Ordre TSF / / 2019, per la qual es garanteixen serveis mínims, aquí).

En relació amb el descompte salarial que es practiqui als treballadors que secundin la vaga, recordem que aquest s’efectua sobre el salari base i complements dels treballadors, així com en la part proporcional dels dies de descans setmanal. En el mateix sentit, pel que fa a les pagues extraordinàries no prorratejades, el descompte es practicarà en el moment de l’abonament de cadascuna d’aquestes pagues.

Finalment, tot i que els treballadors no tenen l’obligació d’informar sobre si tenen intenció o no de secundar la vaga, l’empresa pot emetre un comunicat general als seus treballadors sol·licitant que confirmin si tenen previst absentar-se durant la vaga. Aquest comunicat s’ha de limitar a fer un seguiment de la vaga, informant expressament que la confirmació de l’absència no és obligatòria per als treballadors i que l’objectiu d’aquesta informació és l’organització dels serveis durant aquest dia.

Àrees d'experiència

Dret Laboral