Nota informativa sobre el 8-N: Vaga general a Catalunya | Fieldfisher
Skip to main content
News

Nota informativa sobre el 8-N: Vaga general a Catalunya

Talmac Bel
7/11/2017
A les 00:00 del 8 de novembre de 2017 s’iniciarà la vaga general a Catalunya convocada per Intersindical-Confederació Sindical Catalana (“Intersindical-C.S.C.”) el 3 de novembre i que, de conformitat amb la informació exposada a la pàgina web del sindicat (veure informació fent clic aquí), té per objectiu lluitar contra la precarietat al món laboral, l'empobriment de la classe treballadora i el Reial decret-llei 15/2017, de 6 d'octubre, de mesures urgents en matèria de mob...
  • A les 00:00 del 8 de novembre de 2017 s’iniciarà la vaga general a Catalunya convocada per Intersindical-Confederació Sindical Catalana (“Intersindical-C.S.C.”) el 3 de novembre i que, de conformitat amb la informació exposada a la pàgina web del sindicat (veure informació fent clic aquí), té per objectiu lluitar contra la precarietat al món laboral, l'empobriment de la classe treballadora i el Reial decret-llei 15/2017, de 6 d'octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d'operadors econòmics, que permet a les empreses canviar de domicili social sense exigir l'aprovació de la junta de socis.
 
  • Per la seva banda, el divendres 3 de novembre, Foment del Treball va anunciar la iniciació d'un procediment en contra de la vaga. D'acord amb la informació proporcionada pel propi organisme, aquest procediment perseguia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (d'ara endavant, “TSJ”) declarés la vaga il·legal, al considerar que aquesta no respon a una qüestió laboral sinó a esdeveniments de caràcter polític aliens a l'entorn de les relacions laborals. Així mateix, Foment del Treball també sol·licitava l'adopció de mesures cautelars que impedissin el desenvolupament de la vaga i demanava la condemna del sindicat convocant a la reparació dels danys i perjudicis que pogués causar la vaga.
 
  • No obstant l’anterior, a dia d'avui el TSJ ha denegat les pretensions de Foment del Treball considerant que concorre un error processal, ja que l'organisme va iniciar el procediment judicial mitjançant recurs davant la Sala Contenciós-Administrativa del TSJ, que s'ha declarat incompetent per resoldre sobre la licitud de la vaga, en lloc d'interposar demanda davant la jurisdicció social que considera competent en la matèria. Per tant, la vaga no ha estat declarada il·legal ni s'han adoptat mesures cautelars en aquest moment.
 
  • En qualsevol cas, en cas que en el futur s’arribés a declarar judicialment que el 8 de novembre va tenir lloc una vaga il·legal, els treballadors que hagin exercit el seu dret a la vaga no podran ser sancionats pel sol fet d'haver-se absentat del seu lloc de treball. Amb independència del descompte salarial corresponent i de la possibilitat de descomptar el dia d'absència de les seves vacances, que només pot fer-se en el supòsit de vaga il·legal.
 
  • En relació amb el descompte salarial, els treballadors que s'absentin del seu lloc de treball amb motiu de la vaga rebran el mateix tractament tant si es declara legal com si es declara il·legal , sempre que aquesta declaració sigui posterior a l'inici de la vaga.
 
  • Cal dir que el descompte salarial es practica sobre el salari base i complements dels treballadors, així com en la part proporcional dels dies de descans setmanal. En el mateix sentit, respecte a les pagues extraordinàries no prorratejades, el descompte es practicarà en el moment del seu abonament.