Solucions judicials als reptes empresarials: una mirada des de tots dos costats de l' Atlàntic | Fieldfisher
Skip to main content
News

Solucions judicials als reptes empresarials: una mirada des de tots dos costats de l' Atlàntic

Mercè Caral
19/03/2015
PONENTS: Elizabeth Stong Magistrada de la US Bankruptcy Court Eastern District of New York Luis Rodríguez Vega Magistrat Titular del Jutjat Mercantil núm.4 de Barcelona James Silkenat Expresident de la American Bar Association (ABA) PONENTS: Elizabeth Stong Magistrada de la US Bankruptcy Court Eastern District of New York Luis Rodríguez Vega Magistrat Titular del Jutjat Mercantil núm.4 de Barcelona James Silkenat Expresident de la American Bar Association (ABA)

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE