Maria Luisa de Alarcón | Fieldfisher
Skip to main content

Sòcia de Fieldfisher-JAUSAS, he centrat la meva activitat en les àrees de Fiscalitat, Dret societari i M&A. Gràcies als avantatges que m'ha aportat el meu doble formació legal i en administració i direcció d'empreses, domino l'assessorament a grups empresarials i als clients particulars en l'àmbit financer, tributari i en dret corporatiu, incloent compravendes empresarials.

La meva àmplia experiència tant en Dret Fiscal com a Dret Mercantil i Societari m'ha permès destacar en operacions corporatives, reestructuracions i empresa familiar i operacions comercials de certa complexitat (fusions i adquisicions, dissolució d'empreses, acords de col·laboració, acords familiars).

Compto també amb un ampli coneixement d'altres qüestions amb un elevat component fiscal i mercantil, com els problemes relacionats amb la retribució d'administradors, dominant a més a més en profunditat les relacions estatutàries i Pactes de socis.

Durant anys he dissenyat garanties complexes i específiques en compravendes d'empreses i sóc experta en la planificació d'estratègies per eliminar l'existència de control, per tal d'evitar consolidacions a interès del client.

Com a especialista en l'àrea societària a més d'en l'àrea tributària, em defineixo com una advocada d'empresa amb una visió complementària que m'aporta un gran valor afegit. He realitzat una gran part de la meva carrera professional vinculada al sector immobiliari, on sobresurt també per la meva coneixement de la complexitat del dret registral immobiliari i dels impostos indirectes vinculats a aquest sector (IVA, ITP i AJD).

En els últims anys, també he treballat pel departament financer preparant demandes extra judicials i acords amb institucions financeres relacionades amb swaps i derivats financers.

Actualment, sóc membre del Comitè directiu del Màster de Dret dels Negocis de l'ICAB, vocal de la Secció de Dret Mercantil de l'ICAB, i membre de l'Associació Espanyola d'Assessors FISCALS (AEDAF), col·laborant en la secció mercantil de la mateixa. A més a més , també he estat àrbitre en la Cort d'Arbitratge de Barcelona. En JAUSAS, a més de la creació del departament Fiscal i Financer, també vaig fundar el departament de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. He redactat els consecutius estatuts del Despatx, i he donat suport als departaments de la signatura, principalment a les àrees de Litigació bancària i fusions i adquisicions.

Descarrega el perfil

Descarrega ara