Aspectes fiscals a considerar en el tancament del 2015 | Fieldfisher
Skip to main content
News

Aspectes fiscals a considerar en el tancament del 2015

El despatx d'advocats JAUSAS organitza un esmorzar de feina per exposar les normes fiscals aplicables en els exercicis 2015 y 2016, en el qual es representaran especialment les novetats que afecten a l'àmbit de la tributació directa, principalment, a l'Impost sobre Societats. També s'abordaran les qüestions que no es poden oblidar a final d'any a l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF). El despatx d'advocats JAUSAS organitza un esmorzar de feina per exposar les normes fiscals aplicables en els exercicis 2015 y 2016, en el qual es representaran especialment les novetats que afecten a l'àmbit de la tributació directa, principalment, a l'Impost sobre Societats. També s'abordaran les qüestions que no es poden oblidar a final d'any a l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF).