Govern Corporatiu i Responsabilitat corporativa | Fieldfisher
Skip to main content

Govern Corporatiu i Responsabilitat corporativa

Identifiquem i analitzem els riscos penals de la companyia en funció de la seva activitat.

Activitats  • Disseny i elaboració de Codis ètics.
  • Disseny i elaboració d’un Manual de Prevenció de delictes.
  • Disseny i elaboració de Polítiques, protocols i procediments per mitigar el risc penal.
  • Disseny i implantació d’un Canal de Denúncies.
  • Disseny i implantació del Sistema Disciplinari.
  • Assessorament en el disseny i implantació de l’òrgan de vigilància i control de la Companyia.
  • Assessorament jurídic continuat a l’Òrgan de vigilància i control implantat a la Companyia per resolució de consultes en matèria de Compliance Penal.
  • Elaboració de plans de formació en matèria de Compliance penal.
  • Formació presencial a directius i empleats en matèria de Compliance Penal.
  • Assessorament jurídic i defensa penal de la Companyia, els seus administradors i directius davant un eventual procés judicial.