Skip to main content
News

TÈCNICA CASSACIONAL: EL CAMÍ MENYS TRANSITAT

El perfeccionament de la tècnica cassacional exigeix un esforç constant d’actualització. Aquest article analitza les noves rutes per les quals transita el Tribunal Suprem per definir els criteris i casuística d’admissió a tràmit dels recursos de cassació. El perfeccionament de la tècnica cassacional exigeix un esforç constant d’actualització. Aquest article analitza les noves rutes per les quals transita el Tribunal Suprem per definir els criteris i casuística d’admissió a tràmit dels recursos de cassació.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE