Nota informativa sobre "l'Aturada General" de l'activitat a Catalunya el 3 d'octubre de 2017 | Fieldfisher
Skip to main content
News

Nota informativa sobre "l'Aturada General" de l'activitat a Catalunya el 3 d'octubre de 2017

2/10/2017
Durant el dia d'avui s'ha difós a la premsa i a les xarxes socials la convocatòria per a una "Aturada General" de l'activitat a Catalunya el 3 d'octubre de 2017, realitzada per "Taula per la Democràcia" i recolzada per les representacions dels Sindicats Comissions Obreres ("CCOO") i Unió General de Treballadors ("UGT") a Catalunya i per les patronals Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa ("CECOT") i Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya ("PIMEC"). La convocatòr... Durant el dia d'avui s'ha difós a la premsa i a les xarxes socials la convocatòria per a una "Aturada General" de l'activitat a Catalunya el 3 d'octubre de 2017, realitzada per "Taula per la Democràcia" i recolzada per les representacions dels Sindicats Comissions Obreres ("CCOO") i Unió General de Treballadors ("UGT") a Catalunya i per les patronals Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa ("CECOT") i Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya ("PIMEC"). La convocatòria crida al conjunt de la societat civil, empresaris i treballadors, a cessar en les seves funcions durant 24 hores. En aquest sentit, atès que no es tracta d'una reivindicació de drets laborals, els seus efectes no estan previstos a la normativa laboral i no podria rebre el tractament de vaga. Sens perjudici de l'anterior, aquesta “Aturada General" coincideix amb el dia d'inici de la "Vaga General" en contra de la Reforma Laboral, convocada el 21 de setembre pels Sindicats Confederació General del Treball de Catalunya ("CGT"), Intersindical-Confederació Sindical Catalana ("Intersindical-CSC") i Coordinadora Obrera Sindical Treballadora ("COS"), als quals s'han sumat Confederació Nacional del Treball ("CNT"), sindicat Comissions de Base i En Construcció (sindicat de Telefónica). Com a conseqüència d'això, aquest 3 d'octubre, els treballadors que se sumin a la vaga coincidiran amb aquells que facin seguiment d’aquesta” Aturada General", sense que "a priori" pugui realitzar-se una distinció per col·lectius. Així, a l'efecte d'evitar reclamacions relatives a ingerències en l'exercici del dret fonamental a vaga, resulta convenient donar el tractament de vaguistes als treballadors que s'absentin demà de forma imprevista (entre altres aspectes, no abonar salari i aplicar el tractament especial en Seguretat Social) i aplicar el protocol de vaga que correspongui a cada centre de treball. Pel que fa al descompte de salaris per exercici del dret a vaga, cal esmentar que aquest es practica sobre el salari base i complements dels empleats i també a la part proporcional dels dies de descans setmanal. En les pagues extraordinàries no prorratejades, el descompte es practica en el moment de l'abonament de cadascuna d'aquestes pagues. Finalment, en relació amb la figura del "tancament patronal", aquesta es troba regulada de manera restrictiva en la normativa com una reacció davant d'un conflicte laboral, sense perjudici de la llibertat empresarial per concedir dies lliures a la seva plantilla. En qualsevol cas, si un empresari opta per secundar aquesta ”Aturada General", seria recomanable abonar els salaris que correspondrien als treballadors durant el dia de tancament quan no hi hagi un acord al respecte.