JAUSAS resol dubtes sobre la Renda 2016 a La Vanguardia Facebook Live | Fieldfisher
Skip to main content
News

JAUSAS resol dubtes sobre la Renda 2016 a La Vanguardia Facebook Live

6/6/2017
Per accedir al vídeo d'explicació en castellà de Maria José Gómez, associada de fiscalitat de JAUSAS, sobre la resolució dels dubtes sobre la declaració de la Renda 2016, faci clic aquí. Per accedir al vídeo d'explicació en castellà de Maria José Gómez, associada de fiscalitat de JAUSAS, sobre la resolució dels dubtes sobre la declaració de la Renda 2016, faci clic aquí.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE