El Suprem avala les demandes col•lectives contra danys causats per la venda de productes financers | Fieldfisher
Skip to main content
News

El Suprem avala les demandes col•lectives contra danys causats per la venda de productes financers

El Tribunal Suprem ha avalat per primera vegada la utilització de demandes col•lectives per reclamar els danys i perjudicis soferts per l'adquisició de productes financers, al considerar que aquesta via és adequada "per economia processal i evitació de sentències contradictòries". A més, al ser la sentència més important sobre aquesta qüestió des que es va aprovar la llei d'enjudiciament civil de l'any 2000, el seu abast es pot estendre a tot tipus de demandes col•lectives... El Tribunal Suprem ha avalat per primera vegada la utilització de demandes col•lectives per reclamar els danys i perjudicis soferts per l'adquisició de productes financers, al considerar que aquesta via és adequada "per economia processal i evitació de sentències contradictòries". A més, al ser la sentència més important sobre aquesta qüestió des que es va aprovar la llei d'enjudiciament civil de l'any 2000, el seu abast es pot estendre a tot tipus de demandes col•lectives, com per exemple les de Volkswagen. En la sentència, el Suprem revoca la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid, que a finals del 2010 va considerar improcedent l'acumulació d'accions de 89 clients de Bankinter per la venda de productes estructurats i preferents (de Lehman Brothers i bancs islandesos), requerint que cada afectat demandés individualment. L'alt tribunal obliga ara l'Audiència Provincial a pronunciar-se de nou, però aquesta vegada sobre el fons de la qüestió. Inicialment, les peticions dels afectats -assessorats pels despatxos Zunzunegui i JAUSAS-haviensigut recolzades pel Jutjat de Primera Instància núm. 87 de Madrid, que el març del 2010 va condemnar per primera vegada un banc per falta d'informació en la venda de preferents i productes estructurats i va obligar Bankinter a tornar gairebé 10 milions d'euros. En la seva resolució, el Suprem afirma que "es tracta de supòsits en què no està justificat que les accions es tramitin en processos diferents, i que en cada un d'ells s'hagi de repetir l'interrogatori d'uns mateixos demandats, uns mateixos testimonis o uns mateixos pèrits, sobre fets substancialment idèntics, amb l'increment de cost que suposa per a les parts". "Aquesta tramitació conjunta evita també el risc que demandes en què la base fàctica amb transcendència en les accions exercitades sigui substancialment comuna, donin lloc a sentències.