Tomás Nart | Fieldfisher
Skip to main content
Com a advocat concursalista, amb més de 15 anys d'experiència, he participat en destacats concursos relacionats amb múltiples sectors de la nostra economia, tant des d'una perspectiva d'Administració Concursal, com seria el cas dels concursos de Promocions Habitat, Don Piso o Proinosa (construcció i promoció immobiliària), el concurs de Cacaolat (alimentació) en el qual es va aconseguir vendre la unitat productiva a un preu que va comportar la satisfacció íntegra de tots els creditors o el concurs del Grupo ZED (tecnològic); però també tinc àmplia experiència en l'assessorament i representació de societats en situació d'insolvència, destacant el concurs de creditors de Top Proyectos (anteriorment, TEYCO) en el qual es va assolir un conveni amb els creditors, així com també representant la companyia aèria Spanair en el seu concurs de creditors i defensant-la en la qualificació que va finalitzar amb la declaració del caràcter fortuït (no culpable) del concurs.
 
He estat nomenat com a Administrador Concursal pels Jutjats Mercantils de Barcelona i de Madrid en més de 35 ocasions.
 
Així mateix, compto amb un ampli bagatge professional en processos de reestructuració financera, tant assessorant al creditor financer, com representant a l'empresa que pretén reestructurar el seu deute en un marc preconcursal, sent coneixedor d'aquests processos de refinançament en sectors tan variats com, per exemple, les energies renovables o el retail. En aquest escenari preconcursal, estic familiaritzat amb l'anàlisi economicofinancer de les empreses a fi de procurar, si és possible, una solució alternativa a la liquidació mitjançant el mecanisme del conveni de creditors.
 
Abans d’incorporar-me a Fieldfisher JAUSAS vaig treballar en els departaments de reestructuració i insolvència de Roca Junyent i RCD-DWF.
 
Durant aquest període he pogut compaginar l’advocacia amb la docència, sent professor titular de Dret Mercantil - Concursal a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, ​​així com impartint formacions, sent ponent en seminaris d'àmbit concursal, i participant també en la redacció d'obres de referència de temàtica concursal.
 
Actualment, sóc vicepresident de la Secció Concursal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, ​​amb una clara vocació de servei al col·legiat.

Àrees d'experiència

Descarrega el perfil

Descarrega ara