Ramón Nicolas Vázquez del Rey Villanueva | Fieldfisher
Skip to main content
Advocat col·legiat exercint des de 1999, tinc àmplia experiència en l'àmbit d'elaboració de Due Diligence analitzant el permitting i identificant riscos reguladors, mediambientals i urbanístics.

Així mateix, tinc experiència en l'articulació de processos autoritzatoris i econòmics en la implantació d'instal·lacions de generació renovable (i.e. eòlica i fotovoltaica, autoconsum) i cogeneració d'alta eficiència, així com en contractació de subministraments (aigua, gas, PPAs).

He assessorat en procediment d'implementació de projectes en sòls de titularitat pública, dotacionals i privats. La meva especialitat és l'àmbit regulatori (autoritzacions i registres sectorials), contractació pública, CCPP, reequilibris concessionals, subvencions, ajudes, préstecs participatius públics, expropiació forçosa, tràmits urbanístics, territorials i ambientals, i de protecció de patrimoni historicocultural.

També sóc expert en procediments de reequilibri contractuals (públics i privats) i responsabilitat patrimonial administrativa, en particular, en l'àmbit urbanístic. I tinc experiència en l'exercici de l'advocacia davant Tribunals, inclosa la comptable, constitucional i comunitària.

Els meus clients són empreses de el sector de la construcció, infraestructures, industrial i de l'energia (electricitat, gas, hidrocarburs, etc.), compravenda d'actius, concessions i autoritzacions.

L’any 2019 i 2020, he estat inclòs en el rànquing de millors advocats d'Europa elaborat per Chambers and Partners a l'àrea d'Energia i Recursos Naturals.

Descarrega el perfil

Descarrega ara