Gemma Colomer Travé | Fieldfisher
Skip to main content

Actualment compto amb una trajectòria professional de més de 15 anys assessorant a empreses del sector farmacèutic i sanitari. La meva especialització és el Dret farmacèutic i, en especial, el dret regulador i de compliment de codis de conducta sectorials i polítiques de compliance aplicables en el sector farmacèutic i de productes sanitaris. En aquesta àrea, he estat treballant com a assessora in house a companyies del sector ajudant a la implementació de codis de conducta i procediments interns.

Alhora, tinc experiència en l'àrea contractual, assessorant les companyies del sector farmacèutic i sanitari en la redacció i negociació de tot tipus de contractes requerits en el sector.

A més a més, la meva experiència prèvia en el Departament de Litigació de Fieldfisher-JAUSAS m'ha permès poder encarregar-me de la direcció de procediments contenciosos de companyies del sector farmacèutic i sanitari tant davant l'Administració com davant els tribunals ordinaris, així com davant els òrgans de control responsables de la aplicació dels Codis sectorials.

Participo de forma regular en diverses publicacions especialitzades en dret farmacèutic.

Descarrega el perfil

Descarrega ara