Carlos Pérez | Fieldfisher
Skip to main content
Especialitzat en Dret de les Tecnologies de la Informació des de l'any 1992, porto 30 anys assessorant entitats públiques i privades, nacionals i internacionals, en els diversos àmbits de la meva especialitat, especialment en propietat intel·lectual, contractació tecnològica i protecció de dades. Els sectors més destacats als que assessoro són el tecnològic, comerç electrònic, farmacèutic, organitzacions no governamentals i fundacions privades sense ànim de lucre, companyies asseguradores, comerç minorista i administracions públiques.
 
He participat en diverses iniciatives legislatives a Espanya, tant en matèria de propietat intel·lectual i protecció de dades, participant en els processos d'elaboració de la Llei de Protecció Legal del Software (1993), Codi Penal (delictes informàtics - 1995), en els projectes de Llei d'incorporació de les Directives de "Copyright" i "Enforcement" (2002 - 2006), i en els projectes de Llei Orgànica de Protecció de Dades (1998 i 1999), Llei de Serveis de Societat de la Informació (anys 2000 a 2002) i reglament de desenvolupament de la LOPD (2005 a 2007). A més, sóc autor de la Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d'Andorra (2003 - 2004), i col·laboro amb el Govern d'aquest país per a l'elaboració de la seva Llei de Signatura Electrònica.
 
D'altra banda, sóc assessor i advocat responsable dels assumptes jurídics i accions legals a Espanya de BSA - The Software Alliance, des de l'any 1992, el que m'ha permès acumular una àmplia experiència processal i extra processal en la persecució d'infraccions contra la propietat intel·lectual del programari, participar en accions de lobby amb el Govern d'Espanya i governs autonòmics i locals, en la defensa dels drets de propietat intel·lectual de les empreses del sector de software empresarial, i participar en iniciatives legislatives en l'àmbit de la propietat intel·lectual del software.
 
En aquest sentit, també he impartit cursos de formació a la Guàrdia Civil i als el Cos Nacional de Policia en temes de propietat intel·lectual del software, pirateria informàtica i sobre tècniques de persecució de pirateria informàtica, així com també he portat la direcció de l'assessorament a un dels primers bancs d'Espanya en la redacció de les seves Normes Corporatives Vinculants ( "Binding Corporate Rules") en l'àmbit de les seves transferències internacionals de dades a través de la seva estructura de grup multinacional.
 
Ponent en més de 200 conferències impartides en universitats, col·legis d'advocats, associacions empresarials i altres fòrums sobre Tecnologies de la Informació, sóc professor associat en els màsters, cursos de postgrau i d'especialització en l'àmbit de la meva àrea de pràctica, concretament a les escoles de negoci ESADE (2004 fins a l'actualitat), ISDE (2015 fins a l'actualitat), així com per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats (2014 fins a l'actualitat), la Universitat de Barcelona - IL3 (2013 a 2016) i la Universitat d'Alacant - Magister Lucentinus (1994 a 1996 i 2017 fins a l'actualitat).
 
El meu objectiu ha estat sempre que el Dret i les lleis no siguin mai un obstacle per als meus clients, sinó una eina eficaç i pràctica per a la consecució dels seus objectius, assegurant-los al mateix temps el degut compliment de les seves obligacions.

Àrees d'experiència

Descarrega el perfil

Descarrega ara