backPeople

Marlena Mistak, Paralegal

Marlena Mistak, Paralegal, Fieldfisher

Marlena Miśtak jest polskim doradcą prawnym w departamencie od spraw odszkodowań i zaniedbań medycznych.  

Marlena pracuje z Iona Meeres-Young nad skomplikowanymi sprawami o wysokiej wartości, na przykład takich jak roszczenia z zakresu:

  • położnictwa (niewłaściwe porody, porażenia typu Erba, porody traumatyczne, stan przedrzucawkowy, porody martwych dzieci, uszkodzenia mózgu, mózgowe porażenia dziecięce)
  • pediatrii i neurologii (nabyte uszkodzenia mózgu i guzy mózgu)
  • onkologii (rak szyjki macicy, jajników, piersi, skóry, płuc)
  • okulistyki, chirurgii ogólnej oraz ortopedii.

Marlena również pomaga Paul McNeil w sprawach o odszkodowania za szkody osobowe na przykład takich jak:

  • wypadki w pracy
  • wypadki drogowe
  • wypadki kolejowe
  • wypadki rowerowe i motocyklowe
  • katastrofy lotnicze.

Marlena ma 4 lata doświadczenia w sprawach o odszkodowania za szkody osobowe i zaniedbania medyczne.   Marlena obecnie zdobywa kwalifikacje (CILEX Diploma in Law and Practice Level 6) na University of Westminster, aby zostać prawnikiem (Legal Executive).   Marlena uzyskała certyfikat z wyróżnieniem (City & Guilds/CILEX Certificate in Legal Studies) z zakresu nauk prawniczych.  Marlena również ukończyła studia dla sekretarek prawnych w Havering College.

Marlena mówi biegle po polsku i angielsku.

 

Marlena Mistak is a Paralegal in the Clinical Negligence and the Personal Injury Department.

She works alongside Iona Meeres-Young on high value and complex clinical negligence cases such as fetal medicine claims (wrongful births), obstetric claims (Erb's palsy, traumatic deliveries, pre-eclampsia, still birth and brain injuries), paediatric claims, neurology claims (acquired brain injuries and brain tumours), cancer claims (cervical, ovarian, breast, skin, lung), ophthalmology claims, general surgery claims and orthopedic claims.  

Marlena also assists Paul McNeil on personal injury cases such as work accidents, road traffic accidents, rail accidents, air accidents/crashes, bicycle and motorcycle accidents.

Marlena has 4 years' experience in working in clinical negligence and personal injury. She is currently studying to become a Chartered Legal Executive (CILEX Diploma in Law and Practice) at University of Westminster. Marlena obtained a distinction in City & Guilds/ILEX Certificate in Legal Studies. She has also completed a Diploma for Legal Secretaries at Havering College.

Marlena is bilingual in English and Polish.