Fetal Medicine

 

Roszczenia Związane z Płodem (Niepoinformowanie o Wrodzonych Wadach Dziecka)

Czasami rodzice nie zostają ostrzeżeni, że ich dziecko urodzi się z określoną chorobą/wadą genetyczną. W niektórych przypadkach, jeśli zostaliby poinformowani zdecydowaliby się na przerwanie ciąży.

Istnieje wiele różnych wrodzonych lub genetyczne wad/chorób, które dziecko może mieć takie jak na przykład

  • rozszczep kręgosłupa
  • wykrzywienie stóp
  • otwory w sercu
  • zespół Downa
  • anemia (niedokrwistość) sierpowata

 

Zadzwoń na Bezpłatny Numer 0800 954 9122    

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko ucierpiało na skutek zaniedbania medycznego, prosimy o kontakt z naszym polskim doradcą prawnym, Marleną Miśtak, na powyższy bezpłatny numer telefonu lub 020 7861 4396 lub marlena.mistak@fieldfisher.com lub wypełnienie krótkiego formularza internetowego.

Rodzaj aktualności