Cerebral Palsy

 

Roszczenia o Mózgowe Porażenie Dziecięce

Nasi prawnicy specjalizują się w przeprowadzaniu roszeniach o urazy przy porodzie a w szczególności sprawy dotyczące dziecięcego porażenia mózgowego.   Posiadamy wieloletnie i obszerne doświadczenie i przeprowadzamy sprawy na zasadzie "nie wygrasz, nie płacisz".

 

Uzyskujemy wielomilionowe odszkodowania dla naszych klientów z mózgowym porażeniem dziecięcym.   Gwarantujemy, że nasi klienci mogą uzyskać najlepsza opiekę, wsparcie, leczenie, terapie, edukacje i zakwaterowanie.

Większość rodzin nie stać na bardzo drogi, ale zarazem niezbędny sprzęt medyczny oraz na leczenie mogące umożliwić dziecku z porażeniem mózgowym prowadzenie godnego życia.    Cieczkę, codzienne czynności i często całodobowa opieka są niezmiernie trudne dla rodziców, czasem wręcz niemożliwe bez pomocy z zewnątrz.

 

Zadzwoń na Bezpłatny Numer 0800 954 9122    

Jeżeli uważasz, że Twoje dziecko ucierpiało na skutek zaniedbania przy porodzie, które spowodowało prażenie mózgowe, prosimy o kontakt z naszym polskim doradcą prawnym, Marleną Miśtak, na powyższy bezpłatny numer telefonu lub 020 7861 4396 lub marlena.mistak@fieldfisher.com lub wypełnienie krótkiego formularza internetowego.

 

Większość przypadków mózgowego porażenia dziecięcego jest rezultatem przedłużającego się porodu oraz komplikacji powstałych w jego czasie.  Do głównych przyczyn porażenia mózgowego na skutek zaniedbania medycznego należą:

Większość przypadków mózgowego porażenia dziecięcego jest rezultatem należą:

  • Brak prawidłowej interpretacji wydruków kardiograficznych (KTG) przez lekarza lub opóźnienie narodzin dziecka spowodowane przez niefachowa pomoc położnej.
  • Brak rozpoznania a także leczenia niskiego poziomu cukru we krwi (hipoglikemii).
  • Brak rozpoznania i leczenia żółtaczki.
  • Opóźnienie w rozpoznaniu i leczeniu poważnych chorób, takich jak zakażenia (w tym zapalenie opon mózgowych) lub niedrożność jelit.

Rodzaj aktualności