backPeople

Nivard Witte, Associate, Finance Lawyer

Nivard Witte, Associate, Finance Lawyer, Fieldfisher

English

I am a candidate civil-law notary officiating in the Amsterdam office of Fieldfisher. I specialise and advise predominantly in finance and a wide range of (inter)national corporate matters. These corporate matters include loans, investments, real estate funds and securities, corporate restructurings and transactions including (cross-border) mergers and acquisitions, disposals and joint ventures.

At Fieldfisher I've worked with large multinationals and both domestic and international start-ups and not-for profit organisations.


 

Dutch

Ik ben als kandidaat-notaris werkzaam op het kantoor van Fieldfisher in Amsterdam. Ik specialiseer mijzelf en adviseer cliënten voornamelijk op het gebied van finance en op (inter)nationale ondernemingsrechtelijk onderwerpen. Deze onderwerpen omvatten leningen, investeringen, vastgoedfinancieringen en zekerheden, herstructureringen van vennootschappen waaronder (grensoverschrijdende) fusies en overnamen, verkopen en samenwerkingsverbanden.

Bij Fieldfisher werk ik samen met grote multinationals alsmede met regionale en internationale beginnende ondernemingen en goed-doel-instellingen.

Nivard's offices


Netherlands

Nivard's activity stream