backPeople

Marcel Willems, Partner, Restructuring and Insolvency

Marcel Willems, Partner, Restructuring and Insolvency, Fieldfisher

English

I have over 25 years' experience, after having been educated at the universities of Nijmegen, Leiden, Berlin and Osnabrück (Germany). As a result having lived in Germany for several years, I have an excellent command of the German language.

Since the beginning of my legal career, I have had a special focus on litigation and insolvency/restructuring. I have been an insolvency practitioner (trustee in bankruptcy) for over 20 years and thus handled dozens of cases. Nowadays I don’t take appointments anymore, but spend a great deal of my time advising clients on insolvency and restructuring related issues, such as directors and officers liability, distressed M&A and avoiding or mitigating the consequences of financial distress of critical suppliers and customers.

Although insolvency also plays an important role in my litigation practice, this part of my working life is much broader and covers also, amongst others, general contract and tort law. I act regularly for foreign banks, especially in respect of the recovery of claims in the Netherlands by foreclosing on securities. A memorable fact in this respect is that so far I have been the only one who (acting for a foreign bank) has sold a bank in the Netherlands by way of execution following an attachment on the shares in this bank.

My recent work includes litigation for the Netherlands Employee Insurance Agency about the nature of a claim against a parent company based on a parent guarantee, which case was brought before the Netherlands Supreme Court (Hoge Raad); a case about the ranking of claims in insolvency for the same Employee Insurance Agency, in which preliminary rulings will be requested from the Supreme Court shortly; the refinancing on behalf of a foreign bad bank of part of its real estate portfolio; the refinancing for a foreign bank of secured loans on ships.

I am a member of the Corporate Litigation Association, the Netherlands Insolvency Practitioners Association (Insolad), Insol Europe and the Insolvency Section of the International Bar Association (IBA), of which I have been an officer for a great number of years and currently am a senior vice chair.

Apart from being a lawyer, I am President of the Appeals Board of the Royal Actuarial Association and, since 1997, a part-time judge of one of the four Courts of Appeal in the Netherlands (Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden).

I am author and co-author of a number of publications on insolvency law and served on the editorial board of the most important handbooks in the Netherlands on this topic. Also I have acted as consulting editor as regards several multijurisdictional handbooks (Cash Pooling and Insolvency (2012; 2nd edition 2016); Licences and Insolvency: A Practical Global Guide to the Effects of Insolvency on IP Licence Agreements (2014); Retention of Title In and Out of Insolvency (2015)).

In my spare time I love gardening and sailing.


 

Dutch

Ik heb gestudeerd aan de universiteiten van Nijmegen, Leiden, Berlijn en Osnabrück (Duitsland) en heb ruim 25 jaar ervaring als advocaat. Doordat ik jaren in Duitsland heb gewoond, beheers ik de Duitse taal uitstekend.

Sinds het begin van mijn carrière heb ik mij met name toegelegd op procederen en insolventierecht/herstructureringen. Meer dan 20 jaar ben ik curator in faillissementen geweest. Tegenwoordig adviseer ik cliënten over tal van insolventiegerelateerde vraagstukken, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, overname vanuit of kort voorafgaand aan faillissement, en het voorkomen of beperken van risico’s verbonden aan financiële problemen van bijvoorbeeld leveranciers of afnemers.

Hoewel het insolventierecht nog steeds een belangrijk deel van mijn dagelijkse praktijk uitmaakt, is die aanmerkelijk ruimer en omvat deze onder meer contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht alsmede bankrecht en (her)financieringen. Ik treed regelmatig op voor (buitenlandse) banken, met name voor het vestigen van zekerheden voor leningen of het zoeken van verhaal door het uitwinnen van zekerheden. Zo ben ik tot dusver de enige in Nederland die een bank executoriaal heeft verkocht na beslag te hebben gelegd op de aandelen in die bank.

Recente werkzaamheden zijn een procedure voor UWV omtrent het karakter van een vordering op een moedermaatschappij uit hoofde van een door deze afgegeven hoofdelijkheidsverklaring (een 403-verklaring), welke rechtsvraag uiteindelijk door de Hoge Raad is beslist; een procedure omtrent de vraag naar de rang van vorderingen in faillissement, waarover de rechter prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad; de herfinanciering van een onroerend goedportefeuille van een buitenlandse bank; de herfinanciering van door hypotheken op schepen gesecureerde leningen van een buitenlandse bank.

Ik ben lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad), Insol Europe en de Insolvency Section van de International Bar Association (IBA), waarbinnen ik al vele jaren actief ben, momenteel als senior vice chair.

Behalve advocaat ben ik voorzitter van de Raad van Beroep van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en, sinds 1997, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Ik ben auteur, co-auteur en redacteur (geweest) van een aantal gezaghebbende uitgaven over insolventierecht. Tevens ben ik consulting editor van verschillende internationale handboeken (Cash Pooling and Insolvency (2012; 2e druk 2016); Licences and Insolvency: A Practical Global Guide to the Effects of Insolvency on IP Licence Agreements (2014); Retention of Title In and Out of Insolvency (2015)). In die hoedanigheid werk ik thans aan een uitgave over aandeelhoudersrechten en -verplichtingen.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan tuinieren en zeilen.