backPeople

Jan Schouten, Partner, Corporate

Jan Schouten, Partner, Corporate, Fieldfisher

English

I have been working in the Dutch Corporate notarial practice since 1995 after completing university at  Leiden (the Netherlands) and Pavia (Italy). Being a member of the Italian Chamber of Commerce for the Netherlands, I advise a number of Italian companies on governance and corporate transactions in the Italian language.

As a civil-law notary I am specialised in various types of cross-border business structurings, such as mergers, demergers or conversions. I advised on the first ever implemented cross-border demerger in the Netherlands in 2008 and coordinate the implementation of dozens of cross-border structurings each year.

Since 2000 I have been assisting startups, fast growing technology companies and investors in business structurings, investments and take-overs. The past seven years, heading the Tech Startup team, I have advised several tech accelerators and a crowdfunding platform on fund structuring and the participating startups on business structuring and capital investments. I designed the first convertible loan crowdfunding project launched in the Netherlands.

I advise lenders as well as borrowers in finance transactions on the creation or release of security rights on any assets, in particular shares, real estate property or ships.

In the structuring of any entity I advise on compliance of the applied corporate governance with Dutch law and any relevant governance code. I have expertise in governance design in the Non-profit sector and in Health. I have  authored and co-authored several publications on Corporate law and contributed to “International Compliance”, a handbook issued in 2016 covering over 30 jurisdictions on liability risks in the event of non compliance in different areas of law.

Having spent a year in Italy for my studies, I have developed a taste for anything Italian, especially Piemontese wines and Puccini operas.

Out of the office you will find me at home with my wife Josephine and my children Lizi and Yandong, gardening, reading and listening to modern classical music or playing hockey in the local veteran team.


 

Dutch

Sinds de afronding van mijn studies aan de Universiteiten van Leiden en Pavia (Italië) in 1994 ben ik werkzaam in de notariële vennootschapspraktijk. Mijn studententijd van een jaar in Italië heeft bij mij een voorliefde ontwikkeld voor alles wat Italiaans is, in het bijzonder Piemontese wijnen en opera’s van Puccini. Als lid van de Italiaanse kamer van koophandel in Nederland adviseer ik regelmatig Italiaanse bedrijven in het Italiaans over governance en corporate transacties.

Als notaris ben ik gespecialiseerd in verschillende soorten grensoverschrijdende vennootschapsstructureringen, zoals fusie, splitsingen en omzettingen. Ik begeleidde in 2008 de eerste grensoverschrijdende splitsing in Nederland ooit en coördineer jaarlijks de totstandkoming van vele grensoverschrijdende structureringen.

Vanaf 2000 heb ik vele startups, snelgroeiende technologie bedrijven en investeerders in vennootschapsstructureringen, investeringen en overnames. Als hoofd van het Tech Startup team heb ik de afgelopen zeven jaar verscheidene tech accelerators en een crowdfunding platform geadviseerd over fonds structurering, en de deelnemende startups over vennootschapsstructurering en investeringen. Voor het crowdfunding platform heb ik het eerste project in Nederland ontworpen waarin deelnemende bedrijven een converteerbare obligatielening uitschrijven.

Ik adviseer zowel leninggevers als leningnemers in financieringstransacties over de vestiging of opzegging van zekerheidsrechten op goederen, waaronder in het bijzonder aandelen in vennootschappen, vastgoed en geregistreerde schepen.

Bij de structurering van rechtspersonen adviseer ik over compliance met de toegepaste Nederlandse corporate governance en iedere relevante governance code. Ik ben gespecialiseerd in het ontwerpen van governance structuren in de non-profit sector en de Zorgsector. Ik ben auteur en co-auteur van verscheidende publicaties over Vennootschapsrecht en heb de Nederlandsrechtelijke bijdrage verzorgd aan “International Compliance”, een handboek dat in 2016 werd uitgegeven en dat voor meer dan 30 jurisdicties uitleg geeft over aansprakelijkheidsrisico’s in het geval van non compliance in verscheidene relevante rechtsgebieden.

Buiten kantoor ben ik vooral thuis te vinden met mijn vrouw Josephine en mijn kinderen Lizi en Yandong, aan het tuinieren, lezen, of luisteren naar moderne klassieke muziek of hockeyen met het locale veteranen team.

Jan's offices


Netherlands

Jan's activity stream