Dutch court finds shoe retailer Van Haren is infringing the trade marks of the famous Dr Martens shoes | Fieldfisher
Skip to main content
Insight

Dutch court finds shoe retailer Van Haren is infringing the trade marks of the famous Dr Martens shoes

Locations

Netherlands

Read this article in Dutch.

Following an application for interim relief, the judge in the district court of The Hague finds that the Dutch shoe retailer Van Haren is infringing the trade marks of the famous Dr Martens shoes.

Airwair is the worldwide exclusive license owner of the trade mark 'Dr. Martens'. This well-known shoe has been on the market since 1960 and has gained its reputation because of the yellow stitches. These stitches are placed between the sole of the foot and the upper leather part of the lace-up boots.
The trade marks that have been registered are the yellow black stitch trade mark ("YWS trade mark") and the yellow-stitch-on-black-welt boots trade mark ("YWSB trade mark").
 
The Dutch shoe retailer Van Haren sells a number of boots that are quite similar to the products that Airwair is selling. That is the reason why Airwair has started judicial proceedings against Van Haren.

Judicial proceedings

  • Airwair demands that Van Haren will no longer infringe the trade marks of Airwair. The claim is based on article 2.20 paragraph 1 sub b and c of the Benelux Convention on the Intellectual Property ("BCIP"). Airwair argues that:
  • The yellow stitches are used in such a way by Van Haren that this corresponds with the YWSB trade mark and the YWS trade mark.
  • Both the boots of Airwair and those of Van Haren have yellow stitching between the sole of the shoe and the upper leather, so that there is a corresponding sign.
  • In addition, the sign is applied to goods that are identical to the goods for which the trade marks are registered.

 Distinctive character

 In its defense, Van Haren argued that the yellow stitching does not fulfil the essential function of indicating the origin of the products and should only be regarded as being decorative. The interim relief judge rejected the argument of Van Haren and ruled that the trade marks of Airwair have acquired distinctive character through use over the years.

 
Trade mark infringement

 According to Airwair, the lace-up boots of Van Haren use yellow stitches close to the colour yellow that Airwair uses. This creates a likelihood of confusion because the goods to which the stitching has been applied, show a large resemblance to the Dr. Martens of Airwair. This likelihood of confusion enhances the risk of post-sale confusion among consumers. However, Van Haren arguedthat there is no likelihood of confusion due to the fact that all the brands are clearly shown on its website. Therefore, consumers will not confuse the lace-up boots produced by Van Haren with the Dr. Martens of Airwair.
 
The interim relief judge did not agree with Van Haren and was of the view that in fact there is a likelihood of confusion. The assessment must be made by looking at the visual degree of similarity between the boots from Van Haren and Airwair. Both shoes have the yellow stitching between the shoe sole and the upper leather. Moreover, Airwair and Van Haren both use coarse stitching and almost use the same colour. Ultimately, the judge concludes that there is a risk that consumers will think that infringing shoes of Van Haren originate from Airwair. There is a likelihood of confusion is established and Van Haren infringes the trade marks of Airwair under article 2.20 paragraph 1 sub b BCIP. Consequently, Van Haren has to stop selling the infringing lace-up boots within two days of the judgment that was rendered on 19 February 2021.
 
With special thanks to Laurent van der Bruggen, paralegal, for his contribution to this blog.
 
If you have any questions, please contact us.

Voorzieningenrechter Den Haag oordeelt dat Van Haren inbreuk maakt op Dr. Martens schoenen van Airwair

 Airwair is wereldwijd de exclusieve licentienemer van het merk 'Dr. Martens'. De kenmerkende Dr. Martens schoenen worden al sinds 1960 op de markt gebracht en zijn te herkennen aan het gele stiksel dat tussen de schoenzool en het bovenleer is aangebracht. Airwair is houdster van het yellow welt stitch merk ("YWS-merk") en het yellow-stitch-on-black-welt ("YWSB-merk"). Van Haren is een Nederlandse schoenenverkoper met meerdere vestigingen door heel Nederland. De schoenenverkoper brengt een aantal veterschoenen op de markt die qua model veel lijken op de Dr. Martens van Airwair. Vandaar dat laatstgenoemde een procedure is gestart tegen Van Haren.

Gerechtelijke procedure

 Airwair vordert dat Van Haren zich zal onthouden van verdere inbreuken op het merkenrecht van Airwair. De vordering wordt gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 sub b en c Benelux-verdrag intellectuele eigendom ("BVIE"). Airwair beargumenteert het volgende:

  •  De gele stiksels zijn zo aangebracht op de schoenen dat dit overeenstemt met het YWSB-merk en het YWS-merk.
  • Zowel de schoenen van Airwair als die van Van Haren zijn voorzien van een geel stiksel aangebracht tussen de schoenzool en het bovenleer, zodat sprake is van een overeenstemmend teken.
  • Daarnaast is het teken aangebracht op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Onderscheidend vermogen

 Als verweer voert Van Haren aan dat de gele stiksels niet de essentiĆ«le functie van herkomstaanduiding vervullen en slechts ter versiering dienen. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat de merken van Airwair door inburgering door de jaren heen alsnog onderscheidend vermogen hebben gekregen.

Merkinbreuk

De veterlaarzen van Van Haren zijn voorzien van stiksels die qua kleur dichtbij de kleur geel van Airwair liggen. Hierdoor ontstaat er verwarringsgevaar omdat de waren waarop de stiksels zijn aangebracht op grote schaal gelijkenis vertonen met de Dr. Martens van Airwair. Volgens laatstgenoemde ontstaat hierdoor een groot risico op post-sale verwarring bij de consument. Van Haren brengt hier tegenin dat er van verwarringsgevaar geen sprake zal zijn omdat op de website van Van Haren duidelijk vermeld wordt, welke merken verkocht worden.
 
De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee en is van mening dat er wel degelijk sprake is van verwarringsgevaar. De beoordeling vindt plaats door te kijken naar de visuele mate van overeenstemming tussen de beide schoenen. Bij beide schoenen is het gele stiksel tussen de schoenzool en het bovenleer aangebracht. Bovendien gebruiken Airwair en Van Haren allebei grove stiksels en bijna dezelfde kleur geel. Uiteindelijk komt de rechter tot de conclusie dat het gevaar bestaat dat consumenten zullen denken dat inbreukmakende schoenen van Van Haren van Airwair afkomstig zijn. Er is sprake van verwarringsgevaar en Van Haren moet binnen twee dagen na het vonnis van 19 februari 2021 stoppen met het verkopen van inbreukmakende veterlaarzen.
 
Dank gaat uit naar Laurent van der Bruggen, paralegal, voor zijn bijdrage aan dit blog.
 
Als u naar aanleiding van dit blog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Sign up to our email digest

Click to subscribe or manage your email preferences.

SUBSCRIBE