Skip to main content

He portat diferents procediments judicials, tant en matèria bancària, com en matèria societària i de dret empresarial, així com procediments judicials de concursos de creditors. Habitualment represento i defenso davant els tribunals a persones físiques i jurídiques en procediments judicials, especialment d'índole financera.

Sóc Graduada en Dret i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Deusto i Màster en Advocacia per la Universitat d'ESADE.

Àrees d'experiència

Descarrega el perfil

Descarrega ara