Skip to main content
Sóc Advocada Sènior del departament de Life Science

Proporciono assessorament comercial i contractual a companyies relacionades amb el sector farmacèutic, cosmètic i alimentari. Redacto documents i contractes de llicència, subministrament, distribució, assaigs clínics, etc. També assessoro en dret regulador en el camp de compliance, promoció i publicitat de medicaments, productes sanitaris, productes cosmètics i complements alimentaris, així com en el camp del compliment de codis de conducta i polítiques de compliance.

Abans de la meva incorporació al Departament de Life Science, vaig treballar en el departament de litigació i PI, al càrrec de la direcció lletrada de procediments davant la jurisdicció ordinària, així com la gestió de documents i contractes sobre drets de Propietat Intel·lectual i Industrial (patents, dissenys, marques i drets d'autor).

Descarrega el perfil

Descarrega ara