Skip to main content
Com advocada sènior del Departament Processal i de Litigació Bancària de Fieldfisher-JAUSAS, centro la meva activitat en l'assessorament relatiu a productes financers complexos, contractes de distribució i franquícies, així com en la resolució d'aquelles disputes comercials i bancàries derivades dels mateixos.

Sóc Llicenciada en Dret i Administració i Direcció d'Empreses, i al llarg dels meus més de vuit anys de trajectòria professional m'he especialitzat en la defensa dels interessos de clients en procediments judicials i extrajudicials en matèries de dret civil i mercantil. En aquest sentit, he representat a grans empreses nacionals i internacionals en àmbits tan variats com el dret immobiliari, de les assegurances, de la construcció, tecnologies de la informació i comunicació, protecció de dades i responsabilitat d'administradors.

La meva experiència en el sector financer ha passat de col·laborar amb rellevants entitats financeres i fons d'inversió als quals he assessorat amb èxit en nombrosos procediments judicials i concursals, així com en importants operacions de due dilligence, a l'assessorament de grans empreses en les seves disputes amb les referides entitats financeres i d'inversió. Per això, compto amb un ampli coneixement del funcionament del mercat bancari i financer.

Addicionalment, aquesta experiència acumulada fins a la data m'ha permès tenir l'oportunitat d'impartir classes especialitzades del Màster d'Accés a l'Advocacia de l'Institut Superior de Dret i Economia (ISDE).

Descarrega el perfil

Descarrega ara