Skip to main content
Lidero el departament de Reestructuracions i Insolvències de Fieldfisher-JAUSAS, des de 2003, i sóc un destacat especialista en reestructuracions i reorganitzacions, així com en procediments concursals nacionals i internacionals -tant des de la perspectiva del concursat com dels creditors- entre les meves especialitats destaca la compra d'unitats productives en el marc de processos d'insolvència.

Així mateix, com a expert en fusions i adquisicions (M&A), he liderat nombroses operacions de compra i venda i altres operacions de reestructuració per a clients espanyols i estrangers. A més, la meva capacitat de negociació en situacions límit em permet destacar en operacions accelerades en el marc de dificultats financeres i altres situacions especials (distressed M&A).

Segons Chambers & Partners, els meus clients em descriuen com "very knowledgeable and with a lot of experience with international work," i consideren que "has everything we would look for: the knowledge, experience, practicality and punctuality."

Formo part de l'International Insolvency Institute (III); Insol Europe; la International Bar Association; Insolvency Cooperation Partners (ICP) així com de l'Associació Espanyola d'Entitats de Capital Risc (ASCRI), i col·laboro de manera habitual en sessions de treball i iniciatives per donar a conèixer les novetats legislatives en matèria de Dret Mercantil i Concursal. També participo regularment en trobades i conferències internacionals com a ponent o conferenciant.

Descarrega el perfil

Descarrega ara