Skip to main content

Litigació

A Fieldfisher Espanya tenim més de 50 anys d'experiència en litigació complexa a Espanya. Comptem amb un equip de més de 90 advocats, als quals se’ls hi uneix una xarxa d'experts en diferents matèries que ens permet integrar el talent de manera flexible. D’aquesta manera, comptem amb un equip multilingüe, multidisciplinari i de reconegut prestigi en diversos sectors.La nostra reconeguda especialització en recursos davant del Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunal de Drets Humans ens permet plantejar, des del primer moment, estratègies efectives en el cas que haguem de presentar-nos a aquests instàncies.

El Departament de Litigació bancària està especialitzat en reclamacions d'empreses, grans patrimonis i inversors professionals i institucionals contra entitats financeres, havent dirigit alguns dels procediments judicials que han creat jurisprudència en la matèria. La nostra dilatada experiència en casos de quantia considerable, així com l'ampli coneixement del disseny financer dels productes bancaris, ens ha permès obtenir nombroses resolucions favorables, fins i tot en casos d'especial complexitat. D'altra banda, des de l'any 2012 publiquem un "Observatori de la Jurisprudència de productes financers complexos" que analitza totes les sentències de l’Audiència Provincial i el Tribunal Suprem que es dicten a Espanya sobre productes financers complexos; el què ens permet conèixer de primera mà el posicionament de cada tribunal en aquest tipus de litigis. 

Entre les últimes actuacions del nostre equip d'advocats de Litigació Bancària destaca haver presentat la primera demanda per enriquiment injust contra Banco Popular (2018); la resolució d'un swap contractat per una empresa professional amb més de 300 milions d'euros de facturació (2017); la Primera Sentència del Tribunal Suprem (STS 21/2016 de 3 de febrer de 2016) que condemna a un banc per la comercialització de productes financers a clients de banca privada; la interposició de la querella criminal (2015) que va donar lloc a la investigació de l'Audiència Nacional sobre la venda de 3.000 milions d'euros en participacions preferents comercialitzades per Caja Madrid, entre d'altres.

FINANÇAMENT DE LITIGIS: Actualment comptem amb un acord en exclusiva amb el fons de finançament de litigis Therium Capital per al finançament de litigis relacionats amb swaps d'empreses d'energies renovables.